Szkoła w Ocicach przyjazna wszystkim w jej okolicach

Wiadomości

AKCJE, PROJEKTY, KONKURSY, IMPREZY SZKOLNE, WYDARZENIA, WYCIECZKI

Rozpoczęcie Roku

 

Szkolnego 2015/16 

 

WIARYGODNA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Ocicach w ubiegłym roku szkolnym przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła”. Program ten jest skierowany do szkół, które spełniają wysokie standardy edukacyjne, zapewniając uczniom bogatą ofertę zajęć rozwijających ich uzdolnienia. Są to szkoły, które mogą się pochwalić urozmaiconą ofertą edukacyjną, ciekawą bazą dydaktyczną, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych i wysokimi standardami bezpieczeństwa uczniów. Nasza szkoła, by zostać zakwalifikowana do powyższego programu, musiała spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium, było zdobycie przez szkołę wysokiego wyniku w skali staninowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nasza szkoła przeszła pozytywnie weryfikację i otrzymała Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”. Jest to podsumowanie pewnego etapu pracy szkoły i informacja, że zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły: nauczycieli, uczniów ich rodziców przynosi wymierny efekt.

 Dariusz Wojtowicz

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Ocicach
    Ocice 55
    59-730 Nowogrodziec
  • 75 736 12 45

Galeria zdjęć